Egyéni tanácsadás

Egyéni konzultáció a következő témákban: krízishelyzetek, gyász, készségfejlesztés, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés, önismeret.

 „A pszichológiai tanácsadás a professzionális segítő kapcsolati tevékenységek rendszerébe tartozik. A segítő kapcsolati tevékenységek a legszélesebb értelemben vett egészséges társadalmi alkalmazkodást szolgálják, amelyek egyike a  tanácsadás. […] A tanácsadás: viszonylag rövid távú, interperszonális, elméleti alapú, etikai és jogi normák által irányított szakmai tevékenység, amelynek fő célja pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segíteni fejlődési és szituációs problémáik megoldásában.
(Ritoók, 2009, idézi Kissné Viszket és Mogyorósy, 2017-2018)

A lényeg: pszichológiai tanácsadás során pszichológiailag egészséges emberekkel foglalkozunk, egyes, elakadást jelentő problémáik megoldásában segítünk, méghozzá professzionális, segítő kapcsolat keretében.

Egyéni tanácsadás díja:

10.000 Ft/50 perc