Pályatanácsadás

Egyéni konzultáció a következő témákban: pályaválasztás, pályakorrekció, pályamódosítás, kiégés, munkahelyi krízisek.

A pályaválasztási tanácsadás: egy olyan folyamat, amely segít az egyénnek abban, hogy egy integrált és ugyanakkor adekvát önképet alakíthasson ki a maga szerepéről a munka világában, azután próbálja is ki ezt a fogalmat a realitások területén, és a valóságba való átvitel révén tegyen eleget saját elképzeléseinek
(Super, 1957, idézi Páskuné Kiss, 2016).

A pályafejlődési tanácsadás: az ember teljes élethossza alatt jelentkező választási, döntési helyzetek, pályaváltási, pályakorrekciós feladatok, krízisek, adaptációs nehézségek megoldásának segítése
(Páskuné Kiss, 2016).

Pályatanácsadás: pályaválasztási tanácsadás ÉS pályafejlődési tanácsadás.

Pályatanácsadás díja:

10.000 Ft/50 perc